FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Relifex

(Parallellimporterat)
CampusPharma

Filmdragerad tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2010-12-31 (Tillhandahålls ej)

Tabletterna är röda, avlånga och märkta RELIFEX/500.

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för nabumeton är framtagen av företaget Meda för Relifex®

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av nabumeton kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att nabumeton är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Nabumeton har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,17 μg/L


Where:

A = 1 114,3275 kg (total amount API of nabumetone in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log Pow of 3,08 (unknown method) (Ref. 3) indicates that nabumetone has a low potential for bioaccumulation.


Log Pow < 4 which justifies use of the phrase “Nabumetone has low potential for bioaccumulation”.


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2018 (data 2017)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011

  3. Adlard M et al. (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health