FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

ImmunoGam

Cangene Europe Limited

Injektionsvätska, lösning 312 IE/ml
Avregistreringsdatum: 2010-09-06 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: J06BB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.