FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Oxis Turbuhaler

(Parallellimporterat)
CampusPharma

Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos
Avregistreringsdatum: 2010-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Långverkande bronkdilaterande läkemedel med snabbt insättande effekt för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: R03AC13
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.