FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lamictal

(Parallellimporterat)
Medartuum AB

Dispergerbar tablett/tuggtablett 200 mg
Avregistreringsdatum: 2011-11-30 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Lamictal 200 Dispers och Lamictal.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX09
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Förpackningar

MT-nummer 27779
Parallellimporteras från Spanien
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
60 tablett(er) Blister 494:83 Ja 167917