FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Crestor

(Parallellimporterat)
Orifarm

Filmdragerad tablett 20 mg
Avregistreringsdatum: 2019-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

HMG-CoA-reduktashämmare

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.