FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluconazol Aurobindo

Orion Pharma

Kapsel, hård 200 mg
(Tillhandahålls ej) (Hård gelatinkapsel fylld med vitt till benvitt pulver och märkt E på överdel och 98 på underdel.)

Antimykotika för systemiskt bruk, triazolderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.