FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluconazol Aurobindo

Orion Pharma

Kapsel, hård 100 mg
(Tillhandahålls ej) (Hård kapsel fylld med vitt till benvitt pulver och märkt E på överdel och 96 på underdel)

Antimykotika för systemiskt bruk, triazolderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.