FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Panodil Novum

Perrigo

Filmdragerad tablett 500 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit till benvit, filmdragerad, oval tablett)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
Läkemedel från Perrigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.