FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ritalin

(Parallellimporterat)
Orifarm

Tablett 10 mg
(Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Blisterkartan är märkt Ritalin, Ritaline och Ritalina.

Psykostimulantia, medel mot ADHD

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA04
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.