FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Folvidon

Abigo Medical AB

Tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2019-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.