FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Entocort

(Parallellimporterat)
Cross Pharma AB

Depotkapsel, hård 3 mg
Avregistreringsdatum: 2011-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A07EA06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.