FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Esmocard

AOP Orphan Pharmaceuticals

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Lösningen är klar och färglös.)

Beta receptorblockerande medel, selektiva

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AB09
Läkemedel från AOP Orphan Pharmaceuticals omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.