FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Glimepirid Sandoz

Sandoz AS

Tablett 3 mg
Avregistreringsdatum: 2018-11-19 (Tillhandahålls ej) (Ljusgul, något marmorerad, avlång, platt tablett med fasade kanter och brytskåra på båda sidor.)

Blodglukossänkande medel, exklusive insuliner: sulfonureider

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BB12
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.