FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mixamin Glucos 120 mg/ml Elektrolytfri

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning 120 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar och färglös eller svagt gul lösning)

Lösning för parenteral nutrition

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.