FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Diflucan

(Parallellimporterat)
Omnia Läkemedel AB

Pulver till oral suspension 10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2007-06-30 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.