FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Apidra (OptiSet)

Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 enheter/ml
Avregistreringsdatum: 2017-01-05 (Tillhandahålls ej)

Human insulinanalog med mycket snabbt insättande effekt och kort duration

Aktiv substans:
ATC-kod: A10AB06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.