FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

EpiPen

(Parallellimporterat)
Orifarm

Injektionsvätska, lösning 0,3 mg/dos
Avregistreringsdatum: 2008-08-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Hjärtstimulerande medel, exklusive hjärtglykosider

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C01CA24
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.