FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Amlodipin Sandoz

Sandoz AB

Tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2008-03-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.