Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aprovel

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Filmdragerad tablett 300 mg
(vit till gråvit, bikonvex, oval med ett hjärta på en sida och nummer 2873 på den andra)

Angiotensin II-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C09CA04
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Irbesartan

Miljörisk: Användning av irbesartan har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Irbesartan bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Irbesartan har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.273 µg/L


Where:

A = 1822.680 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA, 2008; Ref I).

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA, 2008; Ref I).


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata):

EC50 72 h (biomass): 79,000 μg/L

NOEC: 7,200 μg/L

(Protocol: OECD 201)

(Ref II)


EC50 72 h (growth inhibition): 460,000 μg/L

NOEC: 23,000 μg/L

(Protocol: OECD 201)

(Ref II)


Crustacean (Daphnia magna):

EC50 48 h (immobilization): 191,000 μg/L

NOEC 48 h: 86,400 μg/L

(Protocol: FDA 4.08/OECD 202)

(Ref III)


EC50 21 days (reduction in reproduction): 15,600 μg/L

NOEC 21 days (reduction in reproduction): 10,400 μg/L

LOEC 21 days (reduction in reproduction): 23,300 μg/L

(Protocol: OECD 211)

(Ref IV)


Fish (Oncorhynchus mykiss):

LC50 96 h (mortality) > 290,000 μg/lL

(Protocol: OECD 203)

(Ref IV)


Fish (Pimephales promelas):

NOEC 28 days (growth): 7,040 μg/L

(Protocol: OECD 210)

(Ref VI)


Other ecotoxicity data:

PNEC = 704 µg/L, lowest EC50/10 using results from the most sensitive chronic toxicity endpoint and an assessment factor of 10 (Long-term results from at least three species of the base set), to add a safety margin to the toxicity endpoint. The most sensitive species was Pimephales promelas for which the NOEC 28 days (growth) was 7,040 μg/L.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC= 0.273/704 = 0.000387, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of Irbesartan has been considered to result in insignificant environmental risk”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

Test results showed 22.5% degradation in 28 days (FDA 3.11/OECD 301) (Ref VII)


Simulation studies

DT50 in water:

DT50total system = 8.7 (sediment 1) -12.5 (sediment 2) days. At the end of the study, there were 17.9% (sediment 1) and 23.9% (sediment 2) of parent compound remaining (in 100 days). Ambient extractions were carried out by shaking the sediment/solvent mixture at room temperature for 20 min. Reflux extraction was allowed to proceed for 4 h. The extract solution and sediment solids were separated by centrifugation. The non-extractable radioactivity in selected samples, where this was greater than 10% of the applied radioactivity, was characterized using an acid/base fractionation procedure.

(Protocol: OECD 308) (Ref VIII)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

The half-life of Irbesartan was 40.1 days at pH 7, 25°C .

(Protocol: FDA 3.09/OECD111)

(Ref IX)


Photolysis:

Test showed a half-life of 6.41 h at pH7

(Protocol: FDA 3.10)

(Ref X)


Justification of chosen degradation phrase:

Irbesartan fails to pass the criteria for ready biodegradability. As DT50total system < 32 days with still more than 15% of the parent compounds remaining at the end of the study, the correct phrase is: “Irbesartan is slowly degraded in the environment”.


Bioaccumulation

Partition coefficient:

Log Kow = 1.13 at pH 7 (OECD 107) (Ref XI)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7, irbesartan has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

The substance is excreted almost exclusively as metabolites with only 2% as unchanged (Ref XII).

Metabolites identified are (1) Tetrazole N2-beta-glucuronide conjugate of irbesartan, (2) monohydroxylated metabolite resulting from omega-1 oxidation of the butyl side chain, (3, 4) two different monohydroxylated metabolites resulting from oxidation of the spirocyclopentane ring, (5) a diol resulting from omega-1 oxidation of the butyl side chain and oxidation of the spirocyclopentane ring, (6) a keto metabolite resulting from further oxidation of the omega-1 monohydroxy metabolite, (7) a keto-alcohol resulting from further oxidation of the omega-1 hydroxyl of the diol, and (8) a carboxylic acid metabolite resulting from oxidation of the terminal methyl group of the butyl side chain (Ref XIII). The pharmacological activity of the metabolites is not known.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Sanofi, internal report: Irbesartan - Acute toxicity to the freshwater green alga, Pseudokirchneriella subcapitata. OECD 201. Report # 12534.6285. February 2006.

 3. Sanofi, internal report: Static acute toxicity of Irbesartan (SR47436) to Daphnia magna. FDA 4.08. Report # 43075. July 1996.

 4. Sanofi, internal report: Prolonged toxicity to Daphnia magna. OECD 211. Report # BMY1106/064353. February 2007.

 5. Sanofi, internal report: Irbesartan - Acute toxicity to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) understatic-renewal conditions. OECD 203. Report # 12534.6286. February 2006.

 6. Sanofi, internal report: Irbesartan - Fish early life stage toxicity test for fathead minnow. OECD 210. Report # BMY 1107. February 2007.

 7. Sanofi, internal report: Aerobic biodegradation in water using 14C-Irbesartan (SR47436). FDA 3.11. Report # 43090. July 1996.

 8. Sanofi, internal report: Irbesartan – Aerobic transformation in aquatic sediment systems. OECD 308. Report # BMY 1266. July 2008.

 9. Sanofi, internal report: Hydrolysis as a function of pH of 14C-Irbesartan (SR47436). FDA 3.09. Report # 43092. August 1996.

 10. Sanofi, internal report: Determination of the aqueous photodegradation of 14C-Irbesartan (SR47436). FDA 3.10. Report # 43089. August 1996.

 11. Sanofi, internal report: Determination of octanol/water partition coefficient (shake flask method) of Irbesartan (SR47436). FDA 3.02. Report # 43084. July 1996.

 12. Base de données publique des medicaments, Ministère des affaires sociales et de la santé, online consultation, March 2014: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2013/20130731126402/anx_126402_fr.pdf

 13. Chando TJ, Everett DW, Kahle AD, Starrett AM, Vachharajani N, Shyu WC, Kripalani KJ, Barbhaiya RH. 1998. Biotransformation of Irbesartan in man. The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics. 26 (5): 408-417.