FASS logotyp
Kontakt

Xepol®

Grifols Nordic

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2014-06-30 (Tillhandahålls ej) (klar eller lätt opalescent, ofärgad eller blekt gul vätska)

Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk

ATC-kod: J06BA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.