FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lopid

(Parallellimporterat)
Omnia Läkemedel AB

Filmdragerad tablett 450 mg
Avregistreringsdatum: 2009-10-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Lipur och Lopid.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C10AB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.