FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Heminevrin

(Parallellimporterat)
Orifarm

Kapsel, mjuk 300 mg
Avregistreringsdatum: 2016-12-31 (Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Inga avvikelser.

Sömnmedel/lugnande, kramplösande

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N05CM02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.