FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Simvastatin Sandoz

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 10 mg
(ljusröd, oval, konvex, brytskåra, 9,8 x 5 mm, märkt SIM 10)

HMG-CoA-reduktashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA01
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Läs mer om förpackningsinformation

Förpackningar

Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
105 tablett(er) Burk 100:26 Ja 556933
50 x 1 styck Blister Ej förmån Ja 013605
30 styck Blister Ej förmån Ja 096360
30 styck Burk Ej förmån Ja 013638
100 styck Burk Ej förmån Ja 571517
250 styck Burk Ej förmån Ja 013657