FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Ciprofloxacin ratiopharm

ratiopharm AB

Filmdragerad tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2006-11-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: J01MA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder


Tablett

Aktuell bild saknas för denna tablett/kapsel.
Delbarhetsinformation saknas för denna tablett/kapsel.