FASS logotyp
Kontakt

Lopid

(Parallellimporterat)
Orifarm

Kapsel, hård 300 mg
Avregistreringsdatum: 2008-08-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Serumlipidsänkande medel

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C10AB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.