FASS logotyp
Kontakt

Kineret®

Sobi

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 100 mg
Avregistreringsdatum: 2017-10-19 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös till vit lösning)

Immunsuppressiva medel, interleukinhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AC03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.