FASS logotyp
Kontakt

Gemfibrozil Sandoz

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 450 mg
Avregistreringsdatum: 2017-11-30 (Tillhandahålls ej) (vit, avlång, två brytskåror på båda sidor, 7×17 mm, höjd 6,4-6,8 mm)

Serumlipidsänkande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.