FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Durbis Retard

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Depottablett 250 mg
Avregistreringsdatum: 2005-02-28 (Tillhandahålls ej)

Tabletterna är präglade 013 och E.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C01BA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.