FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Aranesp®

Amgen

Injektionsvätska, lösning 40 mikrogram/ml
Avregistreringsdatum: 2008-07-29 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B03XA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Darbepoetin alfa

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.