FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zometa®

Novartis

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4 mg
(Tillhandahålls ej)

Bisfosfonater

ATC-kod: M05BA08
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.