FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lamictal

(Parallellimporterat)
Cross Pharma AB

Tablett 200 mg
Avregistreringsdatum: 2004-12-31 (Tillhandahålls ej)

Tabletterna är runda. Tabletterna är graverade LTG och 200.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX09
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.