FASS logotyp
Kontakt

Cilest®

Janssen

Filmdragerad tablett
Avregistreringsdatum: 2017-12-31 (Tillhandahålls ej)

Antikonceptionsmedel - gestagen+östrogen

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: G03AA11
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.