FASS logotyp
Kontakt

Spektramox®

Viatris

Filmdragerad tablett 875 mg/125 mg
Avregistreringsdatum: 2022-09-21 (Tillhandahålls ej) (vit, märkt med AC och skåra på ena sidan, 22x10 mm)

Kombinationer av penicilliner, inklusive kombinationer med betalaktamashämmare.

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J01CR02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.