FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canoderm®

ACO Hud Nordic AB

Kräm 5 %
(vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Canoderm® Kräm 5 % är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Tub 100 gram (vnr 052480)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande finns restanmälda förpackningar för Karbamid NET.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
För närvarande tillhandahålls inga jämförbara förpackningar.
Alternativ förpackning.
Startdatum: 2024-05-06
Prognos för slutdatum: 2024-08-07
Tub 210 gram (vnr 037279)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande finns restanmälda förpackningar för Karbamid NET.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
För närvarande tillhandahålls inga jämförbara förpackningar.
Alternativ förpackning.
Startdatum: 2024-04-15
Prognos för slutdatum: 2024-08-07
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Canoderm 5 % kräm


Karbamid (ureum)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Detta läkemedel är receptfritt. Canoderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Canoderm 5 % kräm är och vad det används för
2. Innan du använder Canoderm 5 % kräm
3. Hur du använder Canoderm 5 % kräm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Canoderm 5 % kräm ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD CANODERM 5 % KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Canoderm är en vit mjukgörande kräm som innehåller 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


Canoderm används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem.


2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM

Använd inte Canoderm 5 % kräm

  • om du är allergisk (överkänslig) mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i Canoderm.

Var särskilt försiktig med Canoderm 5 % kräm

  • Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Graviditet och amning

Canoderm kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Canoderm 5 % kräm

Canoderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Canoderm kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Detta läkemedel innehåller 50 mg propylenglykol per gram.3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM

 

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

Förebyggande av återfall av atopiskt eksem:

Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Canoderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR CANODERM 5 % KRÄM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är karbamid 50 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, polysorbat 60, cetostearylalkohol, hydrerad rapsolja, propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast paraffin, glycerolpolymetakrylat, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, glycerylstearat, polyoxyetylenstearat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

Plasttub (polyeten), 30 g, med skruvlock.

Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.

Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.

Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.

Plastburk (polypropen), refillburk till plastburk med pump, 500 g.

Dubbelförpackning 600 g innehållande plastburk (polypropen) med pump, 500 g + plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby


Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux NV, Vliegfeld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2020-11-03

Hitta direkt i texten
Av