FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Kalcidon®

Abigo Medical AB

Tuggtablett 250 mg
Avregistreringsdatum: 2019-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: A12AA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.