FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Clinimix N12G20E

Baxter

Infusionsvätska, lösning
Avregistreringsdatum: 2011-03-31 (Tillhandahålls ej) (Klar och färglös eller svagt gul lösning.)

Lösningar för parenteral nutrition, kombinationer.

ATC-kod: B05BA10
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.