FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clinimix N9G20E

Baxter

Infusionsvätska, lösning
(Tillhandahålls ej) (Klar och färglös eller svagt gul)

lösningar för parenteral nutrition, kombinationer

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.