FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Fontex®

Lilly

Oral lösning 4 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (Tillhandahålls ej) (färglös, klar lösning med mintsmak)

Antidepressivum, selektiv serotoninåterupptagshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.