FASS logotyp
Kontakt

Lescol®

Novartis

Kapsel, hård 20 mg
Avregistreringsdatum: 2019-11-21 (Tillhandahålls ej) (mörkt rödbrun, ogenomskinlig överdel och en blekgul, ogenomskinlig underdel med rött tryck "XU 20 mg")

HMG-CoA-reduktashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.