FASS logotyp
Kontakt

Cytarabine Pfizer

Pfizer

Injektions-/infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-01-31 (Tillhandahålls ej) (Klarlösning)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.