FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Blocadren® Depot

Santen Pharma AB

Depotögondroppar 2,5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: S01ED01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Förpackningar