FASS logotyp
Kontakt

Lecrolyn

Santen Oy

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 20 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-12-18 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös eller svagt gulaktig lösning)

Ögondroppar för behandling av allergisk konjunktivit

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.