FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Alutard SQ 3-Träd

ALK Nordic

Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Avregistreringsdatum: 2023-12-13 (Tillhandahålls ej) (Klar vätska med eller utan fällning. Fällningen kan vara vit till svagt brun eller grön.)

Depotpreparat för allergenspecifik immunterapi vid IgE-medierade allergiska sjukdomar

ATC-kod: V01AA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.