Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumjodid (I-131) GE Healthcare

GE Healthcare

Injektionsvätska, lösning 74 MBq/ml
(Färglös, klar lösning)

Radiofarmaceutisk beredning för diagnostiska och terapeutiska ändamål.

Aktiv substans:
ATC-kod: V09FX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GE Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Natriumjodid (I-131)

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Vid all hantering ska Strålsäkerhetsmyndighetens krav och grundläggande principer uppfyllas.


Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Vid all hantering ska Strålsäkerhetsmyndighetens krav och grundläggande principer uppfyllas. Gravid sjukvårdspersonal bör inte hantera detta läkemedel.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Vid all hantering ska Strålsäkerhetsmyndighetens krav och grundläggande principer uppfyllas.

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Rådgör med strålskyddsexpert.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast och mycket noggrant med vatten. Rådgör med strålskyddsexpert.

  • Inandning: 

    Läkarvård. Rådgör med strålskyddsexpert.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2018-12-03