Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fenuril®

ACO Hud Nordic AB

Kräm
(vit kräm)

Karbamidkräm

Aktiva substanser:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Fenuril® kräm

 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?

1 g kräm innehåller:

Verksamma ämnen: Urea (Karbamid) 40 mg, natriumklorid 40 mg.

Övriga innehållsämnen: Flytande paraffin, makrogol-5-glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), saltsyra och renat vatten.

Hur verkar läkemedlet?

Fenuril kräm innehåller de fuktbindande ämnena karbamid och natriumklorid och verkar mjukgörande på torr hud.

Information lämnas av:

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tel: 08-622 36 50

Vad används läkemedlet för?

Torr hud.

När ska Fenuril® kräm inte användas?

Vid överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Att tänka på innan och under tiden du använder Fenuril® kräm

Fenuril innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt metyl- och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet och amning:

Kan användas under graviditet och amning.

Trafikvarning

Ej relevant.

Hur skall du använda läkemedlet?

Vuxna och barn: Krämen stryks på minst två gånger dagligen samt efter varje kontakt med vatten. Annan användning enligt läkares föreskrift.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Liksom alla läkemedel kan Fenuril orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Övergående lokal irritation i form av sveda eller värmekänsla kan förekomma, vanligtvis i början av behandlingen.

Hur skall läkemedlet förvaras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Överbliven eller gammal medicin kan lämnas till apotek för omhändertagande.


Senaste revision. 2009-07-28

Hitta direkt i texten
Av