FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Flunitrazepam Mylan

Mylan

Tablett 1 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej) (7 mm, vita med brytskåra, märkta "FM 1")

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Sömnmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CD03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
7 mm, vita med brytskåra, märkta "FM 1"

Tablett

7,0 x 7,0 mm med delskåra
Märkning 1: FM 1
Delbarhetsinformation:
Kan delas för att underlätta nedsväljning.