Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Flunitrazepam Mylan

Mylan

Tablett 1 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej) (7 mm, vita med brytskåra, märkta "FM 1")

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Sömnmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CD03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
7 mm, vita med brytskåra, märkta "FM 1"

Tablett

7,0 x 7,0 mm med delskåra
Märkning 1: FM 1
Delbarhetsinformation:
Kan delas för att underlätta nedsväljning.