FASS logotyp
Kontakt

Glibenklamid RPH Pharma

Astimex Pharma

Tablett 1,75 mg
Avregistreringsdatum: 2021-11-23 (Tillhandahålls ej) (vita, med brytskåra, diameter 6 mm, märkta ”GL”)

Perorala diabetesmedel, sulfonureider

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.