FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cervagem®

Sanofi AB

Vagitorium 1 mg
(vita, spolformade, längd 26 mm)

Prostaglandinanalog för avbrytande av graviditet i första och andra trimestern

Aktiv substans:
ATC-kod: G02AD03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Läkemedlet saknar godkänd bipacksedel på svenska.