FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Dulcivit® comp

Abigo Medical AB

Tablett
Avregistreringsdatum: 2019-12-31 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: A11AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.