FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xanor®

Pfizer

Tablett 0,5 mg
(rosa, oval 9,0×5,5, skårad, prägling UPJOHN 55)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Ångestdämpande, lugnande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA12
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
(rosa, oval 9,0×5,5, skårad, prägling UPJOHN 55)

Tablett

5,5 x 9,0 mm med delskåra
Märkning 1: UPJOHN 55
Delbarhetsinformation:
Delbarhetsinformation saknas.

Visa tidigare bild för tablett (fram till: 2019-02-15)

5,5 x 9,0 mm med delskåra
Märkning 1: UPJOHN 55